Edmund Kubeczka

Menedżer, doradca i trener.

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie na stanowiskach sprzedażowych i menedżerskich w wiodących instytucjach finansowych w kraju. Prowadził również szkolenia jako trener wewnętrzny oraz zewnętrzny. Był odpowiedzialny za zarządzanie pracą zespołów sprzedażowych, uczestniczył oraz wspierał pracowników w procesie sprzedaży produktów i usług, odpowiadał za pozyskiwanie klientów, budowanie relacji długoterminowych oraz uczestniczył bezpośrednio w negocjowaniu znaczących umów biznesowych. Brał udział w organizacji finansowania i negocjowaniu największych w kraju transakcji kredytowych, emisji obligacji oraz w przejęć na kwotę kilkudziesięciu mld złotych.

Przez ponad 20 lat zdobywał doświadczenie w negocjowaniu dwustronnych oraz wielostronnych kontraktów biznesowych. Współuczestniczył w wielu projektach przy wdrażaniu niestandardowych rozwiązań dla klientów, w tym optymalne zarządzanie płynnością firmy oraz doradztwo przy budowaniu strategii finansowej firmy. Uczestniczył również w wielu programach restrukturyzacyjnych spółek giełdowych w Polsce zakończonych sukcesem.

Aktywny uczestnik wielu konferencji jako moderator i panelista, m.in. Europejski Kongres Gospodarczy, Construction Club, Forum Ekonomiczne w Krynicy oraz konferencje organizowane przez instytucje w których pracował.

Równocześnie prowadził szkolenia z zakresu negocjacji, nawiązywania współpracy z klientem, budowania relacji, zarzadzania procesami posprzedażowymi, współpracy z trudnym klientem, wstępnej oceny sytuacji finansowej klienta oraz oceny biznes planu.

Współtwórca wewnętrznego programu szkoleniowego „Korporacyjna Akademia Sprzedaży”. Współpracował też jako trener z Międzynarodową Szkołą Bankowości i Finansów w Katowicach. Obecnie wykładowca w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Ukończył matematykę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, studia podyplomowe z bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, studia podyplomowe z informatyki na Politechnice Łódzkiej oraz Studium dla dyrektorów finansowych – zarządzanie finansami firmy w IBD Business School.

Uczestnik kilkudziesięciu szkoleń organizowanych m.in. przez firmy: Moody’s Analytics Risk Management Services, Huthwaite International, RogenSi, Financial Proformas, Eurofinance i GrupaSET. Tematyka obejmowała wiele obszarów, w tym szkolenia z negocjacji, finansów firmy, technik sprzedaży, analizy kredytowej, wyceny przedsiębiorstw. Uczestnik Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET.

Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.

  • +48 605 169 086

  • powrót